Cựu sinh viên

Tô Minh Tuấn

Họ và tên: Tô Minh Tuấn

MSSV: DTK1051010155

Lớp: K46API

Xếp loại tốt nghiệp:  Khá

Email: tmt@outlook.com.vn

SĐT: 0985.545.145

Địa chỉ liên hệ: tổ 5, phường Đồng Quang, Thái Nguyên

Nơi công tác khi ra trường: Công ty Cổ phần Lilama 69-1

Tin mới hơn

Tin cũ hơn