Cựu sinh viên

Lê Minh Thành

Họ và tên: Lê Minh Thành

MSSV: DTK0851070065

Lớp: K44AP

Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi

Email: 

SĐT: 

Địa chỉ liên hệ: 

Nơi công tác khi ra trường: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Tin mới hơn

Tin cũ hơn