Cựu sinh viên

Trần Đức Duy

Họ và tên: Trần Đức Duy

MSSV: DTK1051020261

Lớp: K46API

Xếp loại tốt nghiệp:  Khá

SĐT: 0914.609.069

Địa chỉ liên hệ: tổ 5, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

Tin mới hơn

Tin cũ hơn