Cựu sinh viên

Nguyễn Ngọc Tưởng

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tưởng

MSSV: DTK0951010598

Lớp: K45AP

Xếp loại tốt nghiệp:  Khá

Email: carrick.ap1@gmail.com

SĐT: 01695.354.280

Địa chỉ liên hệ: 

Nơi công tác khi ra trường: Công ty Canon, Quế Võ, Bắc Ninh

Tin mới hơn

Tin cũ hơn