Cựu sinh viên

Danh sách cựu sinh viên

Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2014 (Theo Quyết định số 79/qđ-đhktcn 21/10/2013 và Quyết định số 05/QĐ-ĐHKTCN 21/03/2014)

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Nguyên quán Xếp loại TOEFL ITP Nơi làm việc khi ra trường
1 DTK0851060217 Bùi Anh Thư 10/12/90 K44AP Thái Nguyên Khá 510 Công ty TNHH Canon Việt Nam
2 DTK0851040058 Cao Xuân Trường  16/11/90 K44AP Thái Nguyên Trung bình 523 Công ty TNHH Denso Việt Nam
3 DTK0851010087 Đỗ Minh  Hải 29/09/90 K44AP Thái Nguyên Khá 513 Công ty Samsung Việt Nam
4 DTK0851010502 Dương Đăng Toản  18/10/90 K44AP Thái Nguyên Khá 507 Công ty Panasonics Việt Nam
5 DTK0851060166 Hoàng Huy Hoàng 03/12/90 K44AP Thái Nguyên TB khá 553 Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Diesel Sông Công
6 DTK0851020148 Hoàng Minh Tú 13/04/89 K44AP Thái Nguyên TB khá 503 Công ty oto Toyota Việt Nam
7 DTK0851070065 Lê Minh Thành 13/12/90 K44AP Thái Nguyên Giỏi 577 Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên
8 DTK0851010176 Lưu Thành Long 25/08/90 K44AP Thái Nguyên Khá 533 Trung tâm Anh ngữ EEG
9 DTK0851010208 Nguyễn Đức Thịnh  03/01/90 K44AP Thái Bình Khá 540 Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài
10 DTK0851010606 Nguyễn Quốc  Huấn 14/03/90 K44AP Thái Nguyên Khá 553 Công ty Honda Việt Nam
11 DTK0851010722 Nguyễn Thế Vinh 05/08/89 K44AP Thái Nguyên Khá 543 Công ty oto Toyota Việt Nam
12 DTK0851060020 Nguyễn Thị Bích  Ngọc  28/11/90 K44AP Thái Nguyên Khá 567 Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên
13 DTK0851020010 Nguyễn Thị Huyền  Chang 03/08/90 K44AP Thái Nguyên Khá 543 Công ty TNHH Canon Việt Nam
14 DTK0851010702 Nguyễn Thị Lâm Oanh  19/11/90 K44AP Thái Nguyên Giỏi 590 Công ty TNHH Canon Việt Nam
15 DTK0851030354 Nguyễn Thị Như Trang  12/06/90 K44AP Phú Thọ Giỏi 610 Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên
16 DTK0851010002 Phạm Đức Cương 14/11/90 K44AP Thái Bình Khá 547 Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam
17 DTK0851060233 Phạm Minh Tuấn 05/06/90 K44AP Thái Nguyên Khá 503 Công ty oto Toyota Việt Nam
18 DTK0851010266 Phạm Văn Quyền 23/10/90 K44AP Thái Bình Khá 543 Công ty TNHH Canon Việt Nam
19 DTK0851010200 Tăng Văn Tưởng 15/10/90 K44AP Bắc Giang Khá 543 Công ty TNHH Canon Việt Nam
20 11110710704 Tô Thái  Hưng  11/09/89 K44AP Thái Nguyên Khá 500 Công ty ASCN, Quảng Ninh
21 DTK0851020280 Trần Đức Tài  30/07/89 K44AP Thái Nguyên Trung bình 523 Nhà máy Z127 thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng
22 DTK0851030175 Trần Quang Huy 18/04/90 K44AP Thái Nguyên Trung bình 507 Công ty TNHH Canon Việt Nam
23 DTK0851010032 Trần Thế  Long 18/03/90 K44AP Thái Nguyên Khá 533 Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên
24 DTK0851030152 Trần Việt Cường 22/10/90 K44AP Thái Nguyên Khá 520 Công ty Honda Việt Nam
25 DTK0851050001 Trịnh Hoàng Anh  30/07/87 K44AP Thái Nguyên Trung bình 500 Công ty TNHH Canon Việt Nam

Danh sách sinh viên tốt nghiệp 30/6/2015 (Theo Quyết định số 72/QĐ-ĐHKTCN ngày 25 tháng 6 năm 2015)

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Nguyên quán Xếp loại TOEFL ITP Nơi làm việc khi ra trường
1 DTK0951060015 Bùi Thị Thu Hiền 10/05/91 K45AP Thái Nguyên Khá 570 Công ty Samsung Việt Nam
2 DTK0951010705 Đặng Trần Hoàn 13/05/91 K45AP Bắc Ninh Giỏi 530 Công ty Samsung Việt Nam
3 DTK0851010276 Đỗ Văn Thắng 04/04/90 K44AP Bắc Giang Khá 500 Công ty TNHH Yamaha Việt Nam
4 DTK0951010208 Dương Duy Sơn 01/10/91 K45AP Thái Nguyên Khá 500 Công ty TNHH một thành viên cơ khí hoá chất 14 - Z114
5 DTK0951010234 Dương Văn Chuyền 17/12/91 K45AP Bắc Giang Khá 543 Công ty TNHH Canon Việt Nam
6 DTK0851010299 Dương Việt Cường 25/08/90 K44AP Thái Nguyên Trung bình 503 Công ty TNHH Denso Việt Nam
7 DTK0951010894 Hà Văn Tuấn 25/06/91 K45AP Lạng Sơn Giỏi 547 Công ty TNHH Canon Việt Nam
8 DTK0951060038 Lê Đình Thắng 19/08/91 K45AP Thái Nguyên Trung bình 510 Công ty oto Toyota Việt Nam
9 DTK0951010775 Lê Quang Huy 11/06/90 K45AP Thái Nguyên Khá 520 Công ty TNHH Canon Việt Nam
10 DTK0951010032 Ngô Duy Hưng 26/01/90 K45AP Thái Nguyên TB khá 507 Công ty TNHH Glonics
11 DTK0951020362 Nguyễn Đình Đạt 28/07/91 K45AP Thái Nguyên Trung bình 513 Công ty TNHH Canon Việt Nam
12 DTK0851060070 Nguyễn Đức Thanh 13/03/90 K44AP Thái Nguyên Trung bình 503 Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài
13 DTK0951010339 Nguyễn Duy Kiên 10/12/91 K45AP Thái Nguyên Khá 500 Công ty TNHH Canon Việt Nam
14 DTK0851060185 Nguyễn Hoàng Long 07/02/90 K44AP Thái Nguyên TB khá 517 Du học tại Nhật Bản
15 DTK0951010689 Nguyễn Mạnh Cường 05/01/91 K45AP Thái Nguyên Khá 540 Công ty Samsung Việt Nam
16 DTK0951010846 Nguyễn Mạnh Cường 05/06/91 K45AP Thái Nguyên Khá 510 Công ty Samsung Việt Nam
17 DTK0951060098 Nguyễn Minh Hoàn 16/10/91 K45AP Thái Nguyên Khá 523 Công ty TNHH Canon Việt Nam
18 DTK0951010598 Nguyễn Ngọc Tưởng 23/10/91 K45AP Tuyên Quang Khá 537 Công ty TNHH Canon Việt Nam
19 DTK0851010293 Nguyễn Quang Bộ 05/04/90 K44AP Thái Nguyên Trung bình 537 Công ty TNHH Canon Việt Nam
20 DTK0851020005 Nguyễn Quốc Bảo 17/10/90 K44AP Thái Nguyên Trung bình 550 Công ty TNHH Canon Việt Nam
21 DTK0951010824 Nguyễn Sơn Tùng 13/11/91 K45AP Bắc Giang Khá 527 Công ty TNHH Canon Việt Nam
22 DTK0851010626 Nguyễn Thanh Sơn 26/11/90 K44AP Thái Nguyên Khá 527 Công ty cổ phần khai khoáng miền núi 
24 DTK0951010533 Nguyễn Tuấn Anh 10/06/91 K45AP Thái Nguyên Khá 523 Công ty Samsung Việt Nam
23 DTK0951010386 Nguyễn Tuấn Cường 04/12/91 K45AP Thái Nguyên Khá 520 Công ty Samsung Việt Nam
25 DTK0951010401 Nguyễn Văn Hoàng 13/10/91 K45AP Thái Nguyên Khá 523 Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên - FOMECO - Thái Nguyên
26 DTK0851030276 Phạm Công Thắng 03/03/90 K44AP Thái Nguyên Trung bình 520 Công ty TNHH Canon Việt Nam
27 DTK0851020008 Phạm Hùng Cường 18/10/90 K44AP Thái Nguyên Khá 590 Công ty oto Toyota Việt Nam
28 DTK0851040113 Phạm Hữu Thái 10/05/89 K44AP Quảng Ninh Khá 500 Công ty cổ phần khai khoáng miền núi 
29 DTK0851060232 Phan Đức Trung 10/03/90 K45AP Vĩnh Phúc Khá 557 Công ty TNHH Canon Việt Nam
30 DTK0851010399 Tống Ngọc Linh 10/10/90 K44AP Thái Nguyên Khá 547 Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái Nguyên
31 DTK0951010614 Trần Tiến Công 26/03/91 K45AP Thái Nguyên Khá 503 Công ty TNHH Canon Việt Nam
32 DTK0951070121 Trịnh Ngọc Khánh 26/04/91 K45AP Thái Nguyên Khá 523 Công ty oto Toyota Việt Nam
33 DTK0951020465 Vũ Anh Ngọc 11/01/91 K45AP Thái Nguyên Giỏi 527 Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp - Đai học Thái Nguyên
34 DTK0951010362 Vũ Duy Thắng 13/09/91 K45AP Thái Nguyên Khá 500 Công ty TNHH Canon Việt Nam
35 DTK0951010768 Vũ Thanh Hà 28/02/91 K45AP Thái Nguyên Khá 510 Công ty Samsung Việt Nam

Danh sách sinh viên tốt nghiệp 18/4/2016 (Theo Quyết định số 33/QĐ-ĐHKTCN ngày 15 tháng 3 năm 2016)

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Nguyên quán Xếp loại TOEFL ITP Nơi công tác sau khi ra trường
1 DTK1051020166 Trần Thị Quý Anh 06/05/1992 K46AP.I Thái Nguyên Khá 543 Công ty cổ phần Lilama 69-1
2 DTK1051010011 Ngô Minh Chữ 15/08/1992 K46AP.I Vĩnh Phúc Giỏi 523 Đh Nông Lâm Thái Nguyên
3 DTK1051020605 Ngô Văn Cường 15/09/1992 K46AP.I Vĩnh Phúc Khá 507  Nhật Bản
4 DTK1051020342 Ngô Thùy Dung 25/12/1992 K46AP.I Thái Nguyên Khá 513 Công ty Canon Việt Nam
5 DTK1051020261 Trần Đức Duy 06/11/1992 K46AP.I Thái Nguyên Khá 523  Sam Sung
6 DTK1051020639 Đặng Văn Huyên 20/05/1992 K46AP.I Bắc Giang Giỏi 530  ĐH Kỹ thuật công nghiệp
7 DTK1051020116 Vũ Duy Khánh 22/12/1992 K46AP.I Thái Nguyên Khá 527  Sam sung
8 DTK1051010407 Nguyễn Chí Công 05/03/1992 K46AP.M Bắc Giang Khá  553 Công ty Canon Việt Nam
9 DTK1051010633 Trần Trung 21/11/1992 K46AP.M Quảng Ninh Khá 543  Công ty cổ phần công nghiệp cơ khí cẩm phả
10 DTK1051010471 Trịnh Đức Trường 29/01/1992 K46AP.M Thái Nguyên Giỏi 500  Học Cao học, Trường Đại Học Việt Nhật, Đại Học Quốc Gia Hà Nội
11 DTK1051010155 Tô Minh Tuấn 14/05/1992 K46AP.M Thái Nguyên Khá 563   Học Cao học tại Úc
12 DTK1051010479 Lê Đình Việt 05/04/1992 K46AP.M Hà Nội Giỏi 523 Công ty Denso Việt Nam
13 DTK1051010720 Nguyễn Tuấn Vũ 11/08/1992 K46AP.M Thái Nguyên Khá 500   Samsung Thái Nguyên

Danh sách sinh viên tốt nghiệp 01/08/2016 (Theo Quyết định số 102/QĐ-ĐHKTCN ngày 01 tháng 8 năm 2016)

 

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Xếp loại TOEFL-ITP Nơi làm việc khi ra trường
1 DTK0851010263 Trần Hồng Quân 08-12-90 K44AP Trung bình 510  Canon Bắc Ninh
2 DTK0951020324 Phan Ngọc Minh 27-05-91 K45AP Trung bình 503 Sở Công thương Thái Nguyên
3 DTK0951010090 Đồng Đức Dũng 31-07-91 K45AP Trung bình 507 Lilama
4 DTK1051020328 Bùi Quốc Việt 07-05-92 K46APM Khá 500 Samsung Thái Nguyên
5 DTK1051010760 Nguyễn Tùng Linh 21-05-92 K46APM TB khá 513 Mazi Thái Nguyên
6 DTK1051010708 Nguyễn Anh Tú 02-07-91 K46APM Trung bình 513 kinh doanh
7 DTK1051010422 Đồng Văn Định 29-02-92 K46APM Khá 517 Samsung Thái Nguyên
8 DTK1051010770 Nguyễn Đức Quang 21-04-92 K46APM Khá 530 Du học Nhật Bản

Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2014

STTMSSVHọ và tênNgày sinhLớpNguyên quánXếp loạiTOEFL ITPNơi làm việc khi ra trường
1 DTK0851060217 Bùi Anh Thư 10/12/90 K44AP Thái Nguyên Khá 510 Công ty TNHH Canon Việt Nam
2 DTK0851040058 Cao Xuân Trường  16/11/90 K44AP Thái Nguyên Trung bình 523 Công ty TNHH Denso Việt Nam
3 DTK0851010087 Đỗ Minh  Hải 29/09/90 K44AP Thái Nguyên Khá 513 Công ty Samsung Việt Nam
4 DTK0851010502 Dương Đăng Toản  18/10/90 K44AP Thái Nguyên Khá 507 Công ty Panasonics Việt Nam
5 DTK0851060166 Hoàng Huy Hoàng 03/12/90 K44AP Thái Nguyên TB khá 553 Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Diesel Sông Công
6 DTK0851020148 Hoàng Minh Tú 13/04/89 K44AP Thái Nguyên TB khá 503 Công ty oto Toyota Việt Nam
7 DTK0851070065 Lê Minh Thành 13/12/90 K44AP Thái Nguyên Giỏi 577 Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên
8 DTK0851010176 Lưu Thành Long 25/08/90 K44AP Thái Nguyên Khá 533 Trung tâm Anh ngữ EEG
9 DTK0851010208 Nguyễn Đức Thịnh  03/01/90 K44AP Thái Bình Khá 540 Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài
10 DTK0851010606 Nguyễn Quốc  Huấn 14/03/90 K44AP Thái Nguyên Khá 553 Công ty Honda Việt Nam
11 DTK0851010722 Nguyễn Thế Vinh 05/08/89 K44AP Thái Nguyên Khá 543 Công ty oto Toyota Việt Nam
12 DTK0851060020 Nguyễn Thị Bích  Ngọc  28/11/90 K44AP Thái Nguyên Khá 567 Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên
13 DTK0851020010 Nguyễn Thị Huyền  Chang 03/08/90 K44AP Thái Nguyên Khá 543 Công ty TNHH Canon Việt Nam
14 DTK0851010702 Nguyễn Thị Lâm Oanh  19/11/90 K44AP Thái Nguyên Giỏi 590 Công ty TNHH Canon Việt Nam
15 DTK0851030354 Nguyễn Thị Như Trang  12/06/90 K44AP Phú Thọ Giỏi 610 Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên
16 DTK0851010002 Phạm Đức Cương 14/11/90 K44AP Thái Bình Khá 547 Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam
17 DTK0851060233 Phạm Minh Tuấn 05/06/90 K44AP Thái Nguyên Khá 503 Công ty oto Toyota Việt Nam
18 DTK0851010266 Phạm Văn Quyền 23/10/90 K44AP Thái Bình Khá 543 Công ty TNHH Canon Việt Nam
19 DTK0851010200 Tăng Văn Tưởng 15/10/90 K44AP Bắc Giang Khá 543 Công ty TNHH Canon Việt Nam
20 11110710704 Tô Thái  Hưng  11/09/89 K44AP Thái Nguyên Khá 500 Công ty ASCN, Quảng Ninh
21 DTK0851020280 Trần Đức Tài  30/07/89 K44AP Thái Nguyên Trung bình 523 Nhà máy Z127 thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng
22 DTK0851030175 Trần Quang Huy 18/04/90 K44AP Thái Nguyên Trung bình 507 Công ty TNHH Canon Việt Nam
23 DTK0851010032 Trần Thế  Long 18/03/90 K44AP Thái Nguyên Khá 533 Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên
24 DTK0851030152 Trần Việt Cường 22/10/90 K44AP Thái Nguyên Khá 520 Công ty Honda Việt Nam
25 DTK0851050001 Trịnh Hoàng Anh  30/07/87 K44AP Thái Nguyên Trung bình 500 Công ty TNHH Canon Việt Nam

Danh sách sinh viên tốt nghiệp 30/03/2017 (Theo Quyết định số 24/QĐ-ĐHKTCN ngày 20 tháng 4 năm 2017)

TT MSSV Họ và Tên Ngày tháng năm sinh Nơi sinh Giới tính Điểm TOEFL ITP Nơi làm việc khi ra trường
1 DTK0951010328 Lê Thế Hiển 12/04/1991 Thái Nguyên Nam 540 Công ty TNHH Samsung Việt Nam
2 DTK1151010045 Nguyễn Văn Thịnh 19/10/1993 Thái Nguyên Nam 500 Công ty TNHH Canon Việt Nam
3 DTK1151010359 Nguyễn Tiến Phúc 29/12/1993 Thái Nguyên Nam 560  
4 DTK1151010238 Nguyễn Bảo Khánh 07/07/1993 Thái Nguyên Nam 533 Công ty TNHH Canon Việt Nam- CN Thăng Long
5 DTK1151010185 Nguyễn Quốc Huy 10/06/1993 Thái Nguyên Nam 507 Công ty TNHH Spindex Hà Nội
6 DTK1151010337 Đồng Đức Dương 25/08/1993 Thái Nguyên Nam 500 Công ty TNHH Canon Việt Nam- CN Thăng Long
7 DTK1051010496 Phạm Văn Dũng 27/08/1991 Ninh Bình Nam 537 Công ty TNHH Spindex Hà Nội
8 DTK1051020025 Lương Trung  Hiếu 18/08/1992 Thái Nguyên Nam 523  
9 DTK1051020624 Phạm Hồng 25/02/1992 Thái Nguyên Nam 513 Công ty TNHH Decathlon Việt Nam
10 DTK1051030179 Nguyễn Quang Minh 24/06/1992 Bắc Ninh Nam 500 Công ty TNHH Canon Việt Nam
11 DTK1051030130 Phạm Duy Tùng 10/04/1992 Thái Nguyên Nam 500 Công ty TNHH Khai thác chế biến Khoáng sản Núi Pháo
12 DTK1151030047 Trương Ngọc Thắng 19/02/1993 Phú Thọ Nam 503 Công ty TNHH Canon Việt Nam- CN Thăng Long
13 DTK1151020008 Bùi Trung  Doanh 14/02/1993 Thái Nguyên Nam 560 Công ty TNHH Lilama Sài Gòn
14 DTK1151020074 Nguyễn Mạnh Hải 05/11/1993 Thái Nguyên Nam 523  
15 DTK1051020162 Tống Văn Tuyến 12/10/1991 Bắc Giang Nam 507 Công ty TNHH Canon Việt Nam- Bắc Ninh
16 DTK1151020001 Dư Ngọc Đăng 04/12/1993 Thái Nguyên Nam 527  
17 DTK1151020333 Lê Văn Thọ 01/02/1993 Thái Nguyên Nam 523  

Danh sách sinh viên tốt nghiệp 27/11/2017 (Theo Quyết định số 65/QĐ-ĐHKTCN ngày 27 tháng 11 năm 2017)

TT MSSV Họ và Tên Ngày tháng năm sinh Nơi sinh Giới tính xếp loại Điểm TOEFL ITP Nơi làm việc khi ra trường
1 DTK1151010568 Nguyễn Hoàng Long 27/9/93 Thái Nguyên Nam Khá 523  
2 DTK1151010134 Đào Thị Thu Huyền 14/4/93 Hải Dương Nữ Giỏi 510  
3 DTK1151010345 Lê Duy Hưng 12/5/93 Thái Nguyên Nam Khá 523  
4 DTK1151010408 Nguyễn Văn  Minh 26/3/93 Thái Nguyên Nam Khá 547  
5 CPC105017 Chhin Tola 18/10/92 Campuchia Nam Khá 503  
6 DTK1151060002 Ngô Trung  Đức 23/4/93 Thái Nguyên Nam TB Khá 533  
7 K125520201190 Nguyễn Hữu Huy 17/10/93 Thái Nguyên Nam Khá 517  
8 K125520216246 Nguyễn Hoàng Quân 27/01/94 Thái Nguyên Nam Giỏi 563  
9 DTK1151010364 Đào Văn Thăng 26/9/93 Bắc Giang Nam T. Bình 500  
10 K125510601013 Trần Văn  Huy 29/8/94 Thái Nguyên Nam Giỏi 523  
11 K125520216016 Nguyễn Trọng Giáp 16/8/94 Thái Nguyên Nam Giỏi 537  
12 K125520201104 Nguyễn Viết Nam 19/12/93 Thái Nguyên Nam Khá 503  

Tin mới hơn

Tin cũ hơn