Lịch thi

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2018-2019

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2018-2019

11/12/2018 15:06

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2018-2019

Lịch thi chương trình tiên tiến học kỳ hè năm học 2017-2018

Lịch thi chương trình tiên tiến học kỳ hè năm học 2017-2018

20/08/2018 16:46

20.8.2018

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2017-2018

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2017-2018

31/05/2018 15:33

31/5/2018

Lịch thi các học phần kỳ III năm học 2016-2017 và học kỳ I năm học 2017-2018 SV CTTT

Lịch thi các học phần kỳ III năm học 2016-2017 và học kỳ I năm học 2017-2018 SV CTTT

03/01/2018 13:50

3/1

Thông báo Về việc dự kiến tổ chức thi TOEFL-ITP do IIG tổ chức tại trường ĐHKTCN năm 2017

Thông báo Về việc dự kiến tổ chức thi TOEFL-ITP do IIG tổ chức tại trường ĐHKTCN năm 2017

03/03/2017 15:05

3/3

Lịch thi các học phần tiếng Anh dành cho K53 học kỳ 1 năm học 2017-2018

Lịch thi các học phần tiếng Anh dành cho K53 học kỳ 1 năm học 2017-2018

04/12/2017 14:31

04/12/2017

Danh sách dự thi học phần hệ thống 1 năm học 2017-2018

Danh sách dự thi học phần hệ thống 1 năm học 2017-2018

04/12/2017 08:11

04/12/2017

Lịch thi học kỳ 3 năm học 2016-2017

Lịch thi học kỳ 3 năm học 2016-2017

24/08/2017 10:41

24/08/2017

Danh sách và kế hoạch thi môn Động lực và Phương pháp Tiến trình thiết kế

Danh sách và kế hoạch thi môn Động lực và Phương pháp Tiến trình thiết kế

16/03/2017 13:27

16/3

Lịch thi và danh sách dự thi kết thúc học phần học kỳ 3 năm học 2015-2016 dành cho sinh chậm tiến độ

Lịch thi và danh sách dự thi kết thúc học phần học kỳ 3 năm học 2015-2016 dành cho sinh chậm tiến độ

07/09/2016 10:11

07/09/2016

Lịch thi bổ sung học phần hóa học đại cương học kỳ 2 năm học 2015-2016

Lịch thi bổ sung học phần hóa học đại cương học kỳ 2 năm học 2015-2016

06/09/2016 14:29

06/09/2016

Lịch thi tiếng Anh đầu vào dành cho sinh viên K52AP

Lịch thi tiếng Anh đầu vào dành cho sinh viên K52AP

05/09/2016 16:11

05/09/2016

Danh sách dự thi học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

Danh sách dự thi học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

01/09/2016 09:12

01/09/2016

Danh sách dự thi kết thúc học phần học kỳ 2 đợt 2 năm học 2015-2016

Danh sách dự thi kết thúc học phần học kỳ 2 đợt 2 năm học 2015-2016

29/08/2016 15:05

29/08/2016

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 đợt 6 năm học 2015-2016

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 đợt 6 năm học 2015-2016

29/08/2016 08:30

29/08/2016

Page 1/3 <123>