Tin tức

Thông báo xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022
Thông báo xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022
Thông báo hoãn thi Toefl - ITP, Toiec tháng 2 năm 2022
Thông báo hoãn thi Toefl - ITP, Toiec tháng 2 năm 2022
Thông báo tổ chức đăng ký thi Toefl ITP, Toeic tháng 2 năm 2022
Thông báo tổ chức đăng ký thi Toefl ITP, Toeic tháng 2 năm 2022
Thông báo chia ca thi Toefl- Toiec tháng 1 năm 2022
Thông báo chia ca thi Toefl- Toiec tháng 1 năm 2022
Về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức đăng ký thi TOEFL – ITP, TOEIC từ ngày 09 tháng 01 sang ngày 23 tháng 1 năm 2022
Về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức đăng ký thi TOEFL – ITP, TOEIC từ ngày 09 tháng 01 sang ngày 23 tháng 1 năm 2022

Tin tức mới nhất

Thông báo xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022
Thông báo xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022
Thông báo hoãn thi Toefl - ITP, Toiec tháng 2 năm 2022
Thông báo hoãn thi Toefl - ITP, Toiec tháng 2 năm 2022
Thông báo tổ chức đăng ký thi Toefl ITP, Toeic tháng 2 năm 2022
Thông báo tổ chức đăng ký thi Toefl ITP, Toeic tháng 2 năm 2...
Thông báo chia ca thi Toefl- Toiec tháng 1 năm 2022
Thông báo chia ca thi Toefl- Toiec tháng 1 năm 2022
Về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức đăng ký thi TOEFL – ITP, TOEIC từ ngày 09 tháng 01 sang ngày 23 tháng 1 năm 2022
Về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức đăng ký thi TOEFL – ITP,...
Thông báo Tổ chức đăng ký thi Toefl ITP, Toeic tháng 01 năm 2022
Thông báo Tổ chức đăng ký thi Toefl ITP, Toeic tháng 01 năm ...
Danh sách sinh viên xin xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021
Danh sách sinh viên xin xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021
TB Tiếp tục tổ chức đăng ký thi Toefl ITP, Toeic tháng 11.2021
TB Tiếp tục tổ chức đăng ký thi Toefl ITP, Toeic tháng 11.20...
TB Hoãn thi Toefl ITP, Toeic ngày 21.11 và 5.12
TB Hoãn thi Toefl ITP, Toeic ngày 21.11 và 5.12
TB xác nhận tham gia thi Toefl ITP, Toeic ngày 11.7
TB xác nhận tham gia thi Toefl ITP, Toeic ngày 11.7
Thông báo trả phiếu điểm Toefl ITP, Toeic từ năm 2012 đến năm 2018
Thông báo trả phiếu điểm Toefl ITP, Toeic từ năm 2012 đến nă...
Thông báo đăng ký thi Toefl ITP, Toeic tháng 12.2021
Thông báo đăng ký thi Toefl ITP, Toeic tháng 12.2021