Học phí

Học phí

Học phí được tính theo số tín chỉ đăng ký theo từng kì.

Học phí : 472.200 vnđ/ tín chỉ với CTTT và 647.000 vnđ/ tín chỉ với CT LKĐT

Với tổng số tín chỉ tích lũy sau 5 năm với 10 kỳ học chính và 4 kỳ học phụ (học hè) : 150 tín chỉ

( mười bẩy triệu đồng / năm )

Sinh viên nộp học phí theo qui định và trước khi thi. Nếu sinh viên nộp học phí muộn sẽ bị cấm thi và hủy kết quả của môn học đó.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn