Điểm danh sinh viên

Danh sách điểm danh các lớp TOEFL-ITP của sinh viên K50AP tuần 30 học kỳ 2 năm học 2014-2015

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP TOEFL-ITP 500A2
STT Họ và tên Tuần 13, 14 Tuần 15 16/04 17/04 18/04 Tuần 16 Tổng
Chiều Chiều Tối (bù) Sáng
1 Đỗ Hoàng  Anh 2 2 0 0 1 0 1 5
2 Văn Duy  Cương 2 0 0 0 1 0 1 3
3 Đặng Quốc  Cường 2 2 1 0 1 0 2 6
4 Trần Hải  Đăng 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Nguyễn Văn  Đồng 1 0 0 0 0 0 0 1
6 Phạm Minh Đức(1/8) 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Nguyễn Thị Thùy Dung 0 0 0 0 1 1 2 2
8 Lưu Tiến Dũng 1 0 0 0 1 1 2 3
9 Trần Hải  Dương 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Vũ Hoàng  Dương 1 2 0 0 1 1 2 5
11 Đàm Xuân Duy 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Trần Ngô  Giang  0 0 0 0 0 0 0 0
13 Dương Trung Hiếu 1 0 0 0 0 0 0 1
14 Lê Phước Khánh 1 0 0 0 0 0 0 1
15 Nguyễn Thị Khánh  Ly  0 1 0 0 1 0 1 2
16 Cù Quốc Mạnh 2 1 0 0 0 1 1 4
17 Phạm Xuân Mừng 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ninh Văn Nam 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Trần Ngọc Nam 1 1 0 0 0 0 0 2
20 Nguyễn Duy Quý 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ngô Xuân  Quyến 1 1 0 0 0 1 1 3
22 Nguyễn Hương Quỳnh 1 0 0 0 0 0 0 1
23 Đoàn Hồng Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Hoàng Văn Thắng 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Nguyễn Văn  Thành 0 0 0 0 0 1 1 1
26 Quyền Văn Toán 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Dương Anh 1 1 0 0 0 0 0 2
28 Hoàng Tiến  Tuấn  0 0 0 0 0 0 0 0
29 Nguyễn Mạnh Tùng 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Nguyễn Thanh Tùng 0 1 0 0 0 1 1 2
Ấn định danh sách: 30 sinh viên./.                

Tin mới hơn

Tin cũ hơn