Điểm danh sinh viên

Danh sách điểm danh K50 tuần 20 (cập nhập 29/12/2014)

Danh sách điểm danh sinh viên lớp K50AP1

Ấn định 30 sinh viên

Danh sách điểm danh sinh viên lớp K50AP2

Ấn định 30 sinh viên

Danh sách điểm danh sinh viên lớp K50AP3

Ấn định 30 sinh viên

Danh sách điểm danh sinh viên lớp K50AP4

Ấn định 42 sinh viên

Ghi chú:


      nghỉ học

      đi học muộn
 


1

Tin mới hơn

Tin cũ hơn