Điểm danh sinh viên

Danh sách sinh viên xét TN đã tham gia đêm nhạc quốc tế 21/6/2015

Ghi chú:

- Đối với sinh viên đã tham dự sẽ được nhận bằng vào ngày 30/06/2015

- Đối với sinh viên vắng mặt trong đêm nhạc sẽ nhận bàng vào ngày 30/07/2015

Tin mới hơn

Tin cũ hơn