Điểm danh sinh viên

Danh sách điểm danh học phần Giải tích 1, Ma sát và mài mòn, Động lực học

Lưu ý:

- Đối với các học giảng dạy bởi giáo sư nước ngoài, Nhà trường yêu cầu tự kiểm tra lịch học trên website itc.tnut.edu.vn để tham dự lớp học đầy đủ, đúng quy định.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn