Kế hoạch học tập

Kế hoạch năm học 2021-2022

Kế hoạch năm học 2021-2022

29/11/2021 14:22

Kế hoạch năm học 2021-2022

Thông báo về việc tổ chức đăng ký rút học phần không rút học phí học kỳ hè năm học 2017-2018

Thông báo về việc tổ chức đăng ký rút học phần không rút học phí học kỳ hè năm học 2017-2018

12/08/2018 09:42

8/8/2018

 Danh sách SV CTTT dự kiến xét tốt nghiệp tháng 7 năm 2018

Danh sách SV CTTT dự kiến xét tốt nghiệp tháng 7 năm 2018

19/07/2018 09:04

19.07.2018

Thời khóa biểu học phần hóa học đại cương học kỳ hè năm học 2017-2018

Thời khóa biểu học phần hóa học đại cương học kỳ hè năm học 2017-2018

12/07/2018 14:57

12/07/2018

Thông báo về việc tổ chức đăng ký KLHT học kỳ hè năm học 2017-2018

Thông báo về việc tổ chức đăng ký KLHT học kỳ hè năm học 2017-2018

01/06/2018 16:32

01/06/2018

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án đợt 2 năm học 2017-2018

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án đợt 2 năm học 2017-2018

04/05/2018 10:00

04/05/2018

Thông báo về việc tổ chức đăng ký rút học phần không rút học phí kỳ 2 năm học 2017-2018

Thông báo về việc tổ chức đăng ký rút học phần không rút học phí kỳ 2 năm học 2017-2018

23/04/2018 10:22

23/04/2018

Danh sách sinh viên CTTT dự kiến xét tốt nghiệp tháng 4/2018

Danh sách sinh viên CTTT dự kiến xét tốt nghiệp tháng 4/2018

17/04/2018 07:44

17/04/2018

Danh sách sinh viên không đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2017-2018

Danh sách sinh viên không đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2017-2018

28/02/2018 08:09

28/2/2018

Danh sách sinh viên không đủ điều kiện làm đô án học kỳ 2 năm học 2017-2018

Danh sách sinh viên không đủ điều kiện làm đô án học kỳ 2 năm học 2017-2018

28/02/2018 08:07

28/2/2018

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án học kỳ 2 năm học 2017-2018

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án học kỳ 2 năm học 2017-2018

28/02/2018 08:04

28/2/2018

Thông báo Lịch học 2 lớp K53 kỳ 2 năm học 2017-2018

Thông báo Lịch học 2 lớp K53 kỳ 2 năm học 2017-2018

26/01/2018 10:29

25/1

Thông báo lịch học kỳ II* các học phần tiếng Anh của 2 lớp K53

Thông báo lịch học kỳ II* các học phần tiếng Anh của 2 lớp K53

08/12/2017 16:34

8/12

Thông báo v/v rút học phần không rút học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018

Thông báo v/v rút học phần không rút học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018

29/11/2017 11:02

29/11/2017

Thông báo danh sách các môn học dự kiến kỳ 2 năm học 2017-2018

Thông báo danh sách các môn học dự kiến kỳ 2 năm học 2017-2018

21/11/2017 14:51

21/11

Page 1/2 <12>