Kế hoạch học tập

Thông báo danh sách các môn học dự kiến kỳ 2 năm học 2017-2018

Trung tâm Hợp tác đào tạo Quốc tế thông báo tới các bạn sinh viên Chương trình tiên tiến và chương trình liên kết 2+2 danh sách các môn học dự kiến có thể mở cho kỳ 2 năm học 2017-2018.

Lưu ý: đây chỉ là công tác chuẩn bị cho việc đăng ký môn học vào kỳ 2 năm học 2017-2018. Kế hoạch đăng ký môn học dự kiến sẽ diễn ra trước kỳ 2 năm học 2017-2018 một tháng. Kỳ 2 năm học 2017-2018 bắt đầu từ 22/1/2018.

Trung tâm sẽ tiếp nhận đơn (ưu tiên theo nhóm) của các sinh viên có nguyện vọng mở thêm các học phần khác.  

Thời gian: đến hết ngày 03/12/2017.

Địa điểm nộp đơn: Showroom cạnh cổng chính trường.

Số điện thoại cán bộ phụ trách: Phan Thành Đạt - 0984.204.401.

Kỳ theo KCT Mã môn học Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh TC Mã môn tiên quyết
K49M
8 MAE 336 Truyền nhiệt  Heat Transfer 3  
9 EAS 140 Các giải pháp KT (Đại cương về KT) Engineering Solutions  3  
10 MAE 338  Thí nghiệm truyền nhiệt  Fluid/Heat Transfer Lab 1  
10 TT501 Thực tập tốt nghiệp Industrial Internship 3  
10 MAE 494  Thiết kế Đồ án Design Project 3  
K49I
10 TT502 Thực tập Tốt nghiệp Industrial Internship 4  
10 ECEN 403 Đồ án thiết kế Senior Design Lab II 4  
50M
6 MAT005 Phương trình vi phân Differential Equations  3 MAT002-MAT004
7 MAE015 Các quá trình gia công Manufacturing Processes 3 MAE0017
8 MAE010 Truyền nhiệt Heat Transfer 3 MAE008
8 MAE011 Vật liệu composit Composite Materials 3 MAE0005
8 GMA006 Ngôn ngữ lập trình bậc cao Higher Level Language 3  
8 GEE002 Nền kinh tế Kỹ thuật  Engineering Economy 3 MAT002
8 MAE012 Thí nghiệm truyền nhiệt và cơ chất lỏng Fluid Mechanics and Heat Transfer Lab 1 MAE008
K50I, HQ
6 GEE015 Tiểu luận kỹ thuật điện Minor Project of Independent study 1  
7 EE0011 Kỹ thuật quang học Engineering Optics 3 MAT002-MAT004, PHY001-PHY003
8 EE0014 Thiết kế mạch điện tử số Digital Electronics Circuit Design   3 EE0006, GEE006
8 EE0016 Thiết kế đồ án II Senior Design II 3 EE0009
8 GEE007 Tín hiệu ngẫu nhiên và tạp âm Random Signals and Noise 3 EE0007, EE0008
8 MLV003 Đường lối CM của Đảng Cộng sản Việt Nam The revolutionary Method of Vietnam Communist’s party 3 MLV001, MLV002, GMA007
K51M
3 GMA002 Vẽ kỹ thuật và CAD Engineering Drawing and CAD 3  
4 CHE001 Hóa học đại cương General Chemistry  4  
5 MAT007 Lý thuyết xác xuất Probability Theory (Science elective) 3 MAT002-MAT003
5 MAE002 Động lực học                            Dynamics 3 MAT002, PHY001, MAT005
5 MAE006 Vật liệu kỹ thuật Engineering Materials 3 PHY001, PHY002,CHE001
5 MAE003 Nguyên lý máy Machines and Mechanisms 1 3 PHY001, PHY002, MAT002, MAT003, MAE001, MAE002
6 MAT005 Phương trình vi phân Differential Equations  3 MAT002-MAT004
6 PHY003 Thí nghiệm vật lý Physics LAB 1 PHY001, PHY002
6 MAE021 Tiểu luận Cơ khí Minor Project of Independent study 1  
K51I, HQ
Hè 4 TCV004 Giáo dục Quốc phòng National defence education  0  
5 GEE003 Trường điện từ Electromagnetic Fields 3 GEE001, MAT002, MAT003, MAT004
5 GMA005 Sự phát triển của trái đất và hệ mặt trời The Evolution of Earth and Solar System  3  
6 MAT005 Phương trình vi phân Differential Equations  3 MAT002-MAT004
6 EE0004 Linh kiện điện tử và ứng dụng II                        Electronic Devices and Applications II 4 EE0007
6 EE0005 Thiết kế mạch điện tử tuyến tính Linear Electronics Circuit Design   3 EE0001
6 EE0006 Thiết kế mạch logic số                                      Digital Logic Design      3  
6 GEE005 Các phương pháp thí nghiệm II Experimental Methods II   1 GEE001, EE0007
6 GEE011 Tiểu luận kỹ thuật điện Minor Project of Independent study 1  
Hè 6 TTV002 Thực tập xưởng Workshop  0  
K52M
2 MLV002 Những NL cơ bản của CN Mác Lênin 2 Principles of Marxist-Leninist Philosophy 2   3 MLV001
3 GMA001 Nguyên tắc của Kỹ thuật Engineering Principles  3  
3 MAT002 Giải tích I Calculus I  4  
3 GMA002 Vẽ kỹ thuật và CAD Engineering Drawing and CAD 3  
4 MAE001 Tĩnh học Statics  3  
4 GMA003 thi IC3 Introduction to the Internet  2  
4 PHY002 Vật lý II Physics II 3 PHY001
4 GMA004 Giới thiệu về thực hành kỹ thuật cơ khí Introduction to MAE Practice 3  
K52I, HQ
2 MLV002 Những NL cơ bản của CN Mác Lênin 2 Principles of Marxist-Leninist Philosophy 2   3  
3 GMA001 Nguyên tắc của kỹ thuật Engineering Principles 3  
3 GEE002 Nền kinh tế kỹ thuật Engineering Economic 3  
3 MAT002 Giải tích I Calculus I  4  
4 MAE001 Tĩnh học Statics  3  
4 PHY002 Vật lý II Physics II 3 PHY001
4 GEE001 Khoa học điện Electrical Sciences 3 MAT002,MAT003,MAT004,PHY001,PHY002

                                                                                                                      TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Tin mới hơn

Tin cũ hơn