Kế hoạch học tập

Danh sách và thời khóa biểu dự kiến các môn kỳ 1 năm học 2017-2018 CTTT

Danh sách và thời khóa biểu dự kiến các môn kỳ 1 năm học 2017-2018 CTTT

01/09/2017 16:49

31/8

Thông báo v/v tổ chức đăng ký học phần trực tuyến học kỳ 1 năm học 2017-2018 dành cho SV CTTT và LKĐTQT

Thông báo v/v tổ chức đăng ký học phần trực tuyến học kỳ 1 năm học 2017-2018 dành cho SV CTTT và LKĐTQT

29/08/2017 14:06

TB so 50.2017

Danh sách đủ điều kiện làm đồ án bổ sung kỳ 3 năm học 2017-2018

Danh sách đủ điều kiện làm đồ án bổ sung kỳ 3 năm học 2017-2018

28/08/2017 16:42

28/08/2017

Thông báo về việc tổ chức đăng ký khối lượng học tập học kỳ hè năm học 2016-2017

Thông báo về việc tổ chức đăng ký khối lượng học tập học kỳ hè năm học 2016-2017

29/05/2017 08:16

29/05/2017

Danh sách sinh viên rút học phần không rút học kỳ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Danh sách sinh viên rút học phần không rút học kỳ học kỳ 2 năm học 2016-2017

23/05/2017 09:40

23/05/2017

Thời khóa biểu lớp tiếng Anh K52 kỳ tiếp theo bắt đầu từ tuần 29 (ngày 20/3)

Thời khóa biểu lớp tiếng Anh K52 kỳ tiếp theo bắt đầu từ tuần 29 (ngày 20/3)

14/03/2017 11:12

14/3

Thông báo các môn học của kỳ II năm học 2016-2017

Thông báo các môn học của kỳ II năm học 2016-2017

03/02/2017 17:32

3/2/2017

Danh sách học phần dự kiến học kỳ 1 năm học 2016-2017 (cập nhật 12/9/2016)

Danh sách học phần dự kiến học kỳ 1 năm học 2016-2017 (cập nhật 12/9/2016)

12/09/2016 14:56

12/9/2016

Danh sách dự thi bổ sung học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

Danh sách dự thi bổ sung học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

05/09/2016 17:26

06/09/2016

Danh sách sinh viên CTTT tốt nghiệp bổ sung đợt 2 năm 2016

Danh sách sinh viên CTTT tốt nghiệp bổ sung đợt 2 năm 2016

24/08/2016 15:12

24/08/2016

Thông báo về việc tổ chức đăng ký KLHT dành cho sinh viên CTTT và LKĐT QT học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

Thông báo về việc tổ chức đăng ký KLHT dành cho sinh viên CTTT và LKĐT QT học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

22/08/2016 08:47

TB so 46

Danh sách học phần dự kiến học kỳ 1 năm học 2016-2017

Danh sách học phần dự kiến học kỳ 1 năm học 2016-2017

17/08/2016 15:47

17/08/2016

Thông báo mở lớp TOEFL-ITP đầu ra 390

Thông báo mở lớp TOEFL-ITP đầu ra 390

30/09/2014 10:54

Thông báo mở lớp TOEFL-ITP đầu ra 390 cho học viên có nhu cầu

Thông báo về việc nộp học phí học kỳ 2 năm học 2013-2014 đối với sinh viên chương trình tiên tiến

Thông báo về việc nộp học phí học kỳ 2 năm học 2013-2014 đối với sinh viên chương trình tiên tiến

11/08/2014 06:02

Thông báo về việc nộp học phí học kỳ 2 năm học 2013-2014 đối với sinh viên chương trình tiên tiến

Page 2/2 <12>