Thông báo

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO QUỐC TẾ NĂM 2016

STT Cán bộ Vị trí công tác Phân công nhiệm vụ Trạng thái
1 Bùi Minh Phượng PGD Phụ trách trung tâm Quản lý chung  
2 Phan Thành Đạt Chuyên viên   - Quản lý và cập nhật Website
- Chịu trách nhiệm về sinh viên thực tập nước ngoài
- Lập kế hoạch học tập cho Chương trình tiên tiến
- Quản lý điểm tiếng Anh giáo viên
- Dịch thuật.
- Các công việc khác
Từ tháng 9
3 Trần Thị Vân Chuyên viên  - Văn thư lưu trữ
- Thanh toán lương giáo viên
- Hỗ trợ thi TOEFL-ITP
- Quản lý lớp tiếng Anh giành cho cán bộ
- Tuyển sinh các lớp 2+2 và các lớp ngắn hạn
- Hoàn tất minh chứng tiêu chuẩn 8
- Các công việc khác
 
4 Trần Hoàng Việt Vân Chuyên viên  - Quản lý điểm sinh viên
- Xem xét và giải quyết đơn sinh viên
- Tổ chức các đợt thi TOEFL-ITP
- Hợp đồng, thanh toán
- Các công việc khác
Từ tháng 9
5 Nguyễn Thị Bích Ngọc Chuyên viên

 - Quản lý điểm tiếng Anh sinh viên và các công việc liên quan (xét tốt nghiêp,..)
- Phụ trách đoàn vào, đoàn ra
- Dịch thuật
- Hợp đồng giảng dạy với giáo viên
- Tìm hiểu và giới thiệu các chương trình thực tập, du học

- Các công việc khác

 
6 Trần Xuân Dũng Chuyên viên  - Công tác tuyển sinh tại Showroom
- Quản lý và cập nhật website tới tháng 9/2016
- Quán lý danh sách đăng ký TOEFL cập nhật điểm
- Các công việc khác
 
7 Đinh Hồng Phượng Chuyên viên  - Quản lý điểm sinh viên
- Xem xét và giải quyết đơn sinh viên
- Tổ chức các đợt thi TOEFL-ITP
- Hợp đồng, thanh toán
- Các công việc khác
Nghỉ thai sản từ tháng 9
8 Trương Thanh Tú Chuyên viên  - Công tác tuyển sinh tại Showroom
- Quán lý danh sách đăng ký TOEFL cập nhật điểm
- Các công việc khác
Nghỉ từ tháng 11

Tin mới hơn

Tin cũ hơn