Điểm TOEFL - ITP

Điểm thi thử đợt ngày 7/12/2014

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐIỂM THI THỬ TOEFL-ITP
( Ngày 7/12/2014)

Ấn định danh sách: 134 sinh viên

Tin mới hơn

Tin cũ hơn