Lịch thi

Danh sách sinh viên và các lớp học phần kỳ I năm học 2014-2015

Danh sách các học phần học kỳ 1 năm 2014-2015:

Các lớp học phần chung (CO01-CO08)

Các lớp học phần ngành kỹ thuật cơ khí (ME01-ME16)

Các lớp học phần ngành kỹ thuật điện (EE01-EE11)

Lưu ý:

- Sinh viên kiểm tra lại tên mình trong từng học phần, nếu có thắc mắc liên hệ ngay với trung tâm hợp tác - đào tạo quốc tế P409 nhà điều hành.

- Sinh viên cập nhật thời khóa biểu tại :http://itctnut.rnet.vn/c5/thoi-khoa-bieu

Tin mới hơn

Tin cũ hơn