Giáo dục

Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2014

Đăng ngày: 22-12-2015

Sáng ngày 04/02/2015, lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2014 diễn ra tại Văn miếu - Hà Nội

Thông tin chi tiết

Ngày và Giờ 04/02/2015 22:58
Địa điểm Văn miếu quốc tử giám - Hà Nội
Loại sự kiện Giáo dục

Sáng ngày 04/02/2015, lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2014 diễn ra tại Văn miếu - Hà Nội cho 59 tân giáo sư và 585 tân phó giáo sư.

Trong buổi lễ, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên vinh dự được công nhận thêm 03 phó giáo sư mới, gồm:

PGS.TS Phó hiệu trưởng nhà trường Trần Xuân Minh: Chuyên ngành tự động hóa.

PGS.TS Phó hiệu trưởng nhà trường Trần Minh Đức: Chuyên ngành cơ khí.

PGS.TS Trưởng khoa điện tử Nguyễn Duy Cương: Chuyên ngành kỹ thuật điều khiển

Ảnh 1: PGS.TS Phó hiệu trưởng nhà trường Trần Xuân Minh nhận giấy chứng nhận.


Ảnh 2: PGS.TS Phó hiệu trưởng nhà trường Trần Xuân Minh nhận giấy chứng nhận.


Ảnh 3: PGS.TS Phó hiệu trưởng nhà trường Trần Minh Đức nhận giấy chứng nhận.


Ảnh 4: PGS.TS Phó hiệu trưởng nhà trường Trần Minh Đức nhận giấy chứng nhận.


Ảnh 5: PGS.TS Trưởng khoa điện tử Nguyễn Duy Cương nhận giấy chứng nhận.


Ảnh 6: PGS.TS Trưởng khoa điện tử Nguyễn Duy Cương nhận giấy chứng nhận.

Sự kiện khác