Khoa học công nghệ

Hội thảo khoa học 2014 - Khoa Quốc tế, Đại học Kỹ thuật Công nhiệp Thái Nguyên

Hội thảo khoa học 2014 - Khoa Quốc tế, Đại học Kỹ thuật Công nhiệp Thái Nguyên

19/08/2014 07:00

Nhân dịp ngày thành lập trường, Khoa Quốc tế chủ trì buổi hội thảo Khoa học "Engineering for the Development of Vietnam"

Page 1/1 <1>