Giáo dục

Tập đoàn LUFTHANSA đến thăm và làm việc

Đăng ngày: 19-08-2014

Ngày 19 tháng 02 năm 2014, đoàn đại biểu của Công ty đào tạo kĩ thuật Lufthansa (LTT) đã đến thăm và làm việc tại trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Thông tin chi tiết

Ngày và Giờ 19/02/2014 14:28
Địa điểm Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên
Loại sự kiện Giáo dục

Sự kiện khác