Điểm danh sinh viên

Danh sách điểm danh học kỳ 2 năm học 2018-2019

Danh sách điểm danh học kỳ 2 năm học 2018-2019

15/02/2019 13:50

Danh sách điểm danh học kỳ 2 năm học 2018-2019

Danh sách điểm danh sinh viên học kỳ 1 năm học 2018 -2019

Danh sách điểm danh sinh viên học kỳ 1 năm học 2018 -2019

05/11/2018 10:42

Danh sách điểm danh sinh viên học kỳ 1 năm học 2018 -2019

Danh sách điểm danh học kỳ II năm học 2017-2018

Danh sách điểm danh học kỳ II năm học 2017-2018

07/03/2018 14:17

07/03/2018

Danh sách sinh viên đăng ký rút học phần không rút học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018

Danh sách sinh viên đăng ký rút học phần không rút học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018

18/12/2017 07:42

Ky1.17.18

Danh sách điểm danh học kỳ I năm học 2017-2018

Danh sách điểm danh học kỳ I năm học 2017-2018

20/09/2017 16:08

20/09/2017

Danh sách điểm danh học kỳ hè năm học 2016-2017

Danh sách điểm danh học kỳ hè năm học 2016-2017

15/08/2017 08:14

15/08/2017

Danh sách điểm danh SV CTTT và LKĐT QT các học phần học kỳ 2 năm học 2016-2017

Danh sách điểm danh SV CTTT và LKĐT QT các học phần học kỳ 2 năm học 2016-2017

06/02/2017 10:30

06/02/2017

Danh sách sinh viên rút học phần không rút học kỳ học kỳ 1 năm học 2016-2017

Danh sách sinh viên rút học phần không rút học kỳ học kỳ 1 năm học 2016-2017

28/11/2016 09:25

28/11/2016

Danh sách điểm danh các học phần học kỳ 1 năm học 2016-2017

Danh sách điểm danh các học phần học kỳ 1 năm học 2016-2017

22/09/2016 18:31

22/09/2016

Danh sách điểm danh các học phần học kỳ hè năm 2016

Danh sách điểm danh các học phần học kỳ hè năm 2016

30/05/2016 09:53

30/05/2016

Danh sách điểm danh các lớp học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016

Danh sách điểm danh các lớp học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016

17/01/2016 19:30

18/01/2016

Danh sách điểm danh học phần Giải tích 1, Ma sát và mài mòn, Động lực học

Danh sách điểm danh học phần Giải tích 1, Ma sát và mài mòn, Động lực học

10/12/2015 14:31

10/12/2015

Danh sách điểm danh K51AP Tuần 13 năm học 2015-2016

Danh sách điểm danh K51AP Tuần 13 năm học 2015-2016

19/11/2015 15:55

19/11/2015

Danh sách điểm danh K51AP Tuần 8 năm học 2015-2016

Danh sách điểm danh K51AP Tuần 8 năm học 2015-2016

05/10/2015 16:58

05/10/2015

Danh sách điểm danh các lớp học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016

Danh sách điểm danh các lớp học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016

14/09/2015 15:30

14/09/2015

Page 1/2 <12>