Lịch thi

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ III năm học 2015-2016

Lưu ý: 

- Những sinh viên được xét thi lại các học phần Nền kinh tế kỹ thuật GEE002, Hóa học đại cương CHE001Khoa học về điện GEE001 sẽ tham gia thi cùng theo lịch thi học kỳ 3 năm học 2015-2016

Tin mới hơn

Tin cũ hơn