Trình độ tiếng Anh của giảng viên

Trình độ tiếng Anh của giảng viên

Để thực hiện mục tiêu đề án ngoại ngữ quốc gia giai đoạn từ 2008 - 2020. Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên cùng đội ngũ giảng viên của nhà trường đã nỗ lực hết sức trong việc học tập tiếng Anh và đã đạt được rất nhiều kết quả tốt đẹp. Nhà trường liên tục mở các lớp tiếng Anh để bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, mở các chỉ tiêu thi đua giúp giảng viên của nhà trường tích cực tham gia học tập tiếng Anh trong toàn trường.

Đội ngũ nhà trường đã tích cực tham gia học tập, nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh phấn đấu đạt chỉ chuẩn đề án quốc gia trước năm 2020. Nhờ đó, nhà trường đã có rất nhiều cán bộ giảng viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy giúp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn