Học bổng

Thông báo về học bổng KMUTT Thái Lan

Thông báo về học bổng tại KMUTT cho học kỳ 2/2014

Trường KMUTT Thái Lan thông báo về học bổng đợt 2/2014 chương trình AIMS  từ ngày 05 tháng 1, - 22 tháng 5 2015.

Chương trình học:

1 Tự động hóa Kỹ thuật (INC)

2. Hoá Học (CHE)

3 Xây dựng (CVE)

4 Kỹ thuật Máy tính (CPE)

5 điện Truyền thông và Điện tử (EIE)

6 Kỹ thuật Môi trường (ENV)

Các mốc quan trọng:

31 tháng 10, 2014                                      Trung tâm HTQT  gửi các hồ sơ đến KMUTT

21 tháng 11 năm 2014                                KMUTT thông báo kết quả và gửi LoA (Thư mời) ITC

24 tháng 11 năm 2014 trở đi                       Sinh viên xin Visa (Non-Ed) và chuẩn bị.

05 tháng 1 năm 2015                                  Học kỳ bắt đầu

Tháng 1 năm 2015 (thông báo sau)           Định hướng cho sinh viên mới

22 tháng năm 2015                                     Học kỳ kết thúc

 

Ghi chú: sinh viên có nhu cầu đăng ký học bổng liên hệ với trung tâm hợp tác và đào tạo quốc tế P409 nhà điều hành trường kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên
Chi tiết về học bổng xem trong file đính kèm

Tin mới hơn

Tin cũ hơn