Sinh viên thực tập Quốc tế

Danh sách sinh viên đến Quốc tế đến thực tập tại trường năm học 2014-2015

 STT        Họ và tên Quốc tịch Ngành Thời gian thực tập Tình trạng 
1 Piela Bartlomieji Ba Lan Cơ khí 1/09/2015 - 28/03/2016  
2 Balestra Stefano Thụy Sỹ Hệ thống thông tin và Truyền thông  1/10/2015 - 16/4/2016  
3 Jaywasyal Yash Ấn Độ  Kỹ sư Điện – Điện tử 1/1/2016 - 15/05/2016  
4 Nino Ramirez Alejandra Colombia Kỹ sư công nghiệp 14/72015 - 19/12/2015  
5 Heche Louis Thụy Sỹ Khoa học máy tính 21/9/2015 - 27/03/2016  
6 Hidalgo Granero Alba Mireia Tây Ban Nha Kỹ sư điện 12/10/2015 - 1/04/2016  
7 Marta Garcia  Tây Ban Nha Cơ khí 03/08/2015 - 29/01/2016  
8 Lord Theresa Áo Công nghệ Môi trường 12/04/2015 - 19/09/2015 đã đến 
9 Voyer Michèle Canada Kỹ sư Y Sinh  1/9/2015 - 01/03/2016  
10 Rahman Md Mostafizur Băng La Đét  Kỹ sư cơ khí 1/08/2015 - 15/03/2016  
11 Mejanur Rahman Muhammad Băng La Đét Kỹ sư Điện và Điện tử 18/05/2015 - 28/03/2016 đã đến 
12 Karim Md Rabiul Băng La Đét Kỹ sư Điện và Điện tử 1/08/2015 - 15/03/2016  
13 Golam Azam Mahmud Băng La Đét Kỹ sư Điện và Điện tử 18/05/2015 - 28/03/2016 đã đến 
14 Kozlak Aneta Ewa Ba Lan Khoa học Vật Liệu 28/09/2015 - 28/03/2016  
15 Blaser Cyrill Thụy Sỹ Cơ điện tử 20/08/2015 - 26/03/2016  
16 Dunnion Caoimhe Ireland Cơ khí 1/6/2015 - 23/8/2015 đã đến 
17 Kotkowska Wirginia Aleksandra Ba Lan Kỹ sư môi trường 3/8/2015 - 28/3/2016  
18 Pawluskiewicz Daniel Kazimierz Ba Lan Kỹ thuật điện 28/9/2015 - 28/3/2016  
19 Temmongkolchai Siranya  Thái Lan Kỹ thuật logic số 9/2015 - 3/2016  
20 John Ubagarasamy Kenndy Sanjeevan  Ấn Độ  Công nghệ truyền thông  3/8/2015 - 7/11/2015  
F23

Tin mới hơn

Tin cũ hơn