Đăng kí thi TOEFL-ITP

Danh sách thí sinh nhận chứng chỉ TOEFL- ITP sau

Danh sách thí sinh nhận chứng chỉ TOEFL- ITP sau

20/03/2015 11:26

20/03/2015

Thông báo về việc tổ chức thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 10/03/2015

Thông báo về việc tổ chức thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 10/03/2015

09/03/2015 15:16

09/03/2015

Danh sách dự thi và phòng thi TOEFL ITP đợt thi ngày 10/02/2015

Danh sách dự thi và phòng thi TOEFL ITP đợt thi ngày 10/02/2015

09/02/2015 13:46

09/02/2015

Thông báo về việc tổ chức thi thử TOEFL-ITP cho sinh viên Đại học hệ chính quy dài hạn chuẩn bị xét TN đợt 2 năm 2015

Thông báo về việc tổ chức thi thử TOEFL-ITP cho sinh viên Đại học hệ chính quy dài hạn chuẩn bị xét TN đợt 2 năm 2015

06/02/2015 08:22

06/02/2015

Thông báo về việc tổ chức thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 10/02/2015

Thông báo về việc tổ chức thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 10/02/2015

29/01/2015 09:33

29/01/15

Danh sách phòng thi TOEFL-ITP ngày 10/01/2015

Danh sách phòng thi TOEFL-ITP ngày 10/01/2015

08/01/2015 17:08

08/01/2015

Thông báo về việc tổ chức thi TOEFL-ITP ngày 30-12-2014

Thông báo về việc tổ chức thi TOEFL-ITP ngày 30-12-2014

12/12/2014 08:17

30/12/2014

Thông báo v/v tổ chức thi TOEFL-ITP định kỳ.

Thông báo v/v tổ chức thi TOEFL-ITP định kỳ.

19/11/2014 08:33

Thông báo v/v tổ chức thi TOEFL-ITP định kỳ.

Thông báo thi TOEFL-ITP ngày 03/10/2014

Thông báo thi TOEFL-ITP ngày 03/10/2014

02/10/2014 15:01

Thông báo thi TOEFL-ITP ngày 03/10/2014

Thông báo đăng ký thi TOEFL-ITP 3/10/2014

Thông báo đăng ký thi TOEFL-ITP 3/10/2014

23/09/2014 17:07

Thông báo đăng ký thi TOEFL-ITP 3/10/2014

Hướng dẫn đăng kí thi TOEFL.

Hướng dẫn đăng kí thi TOEFL.

08/09/2014 16:08

Đăng kí thi TOEFL

Thông báo về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP do IIG tổ chức

Thông báo về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP do IIG tổ chức

11/08/2014 05:53

Nhà trường phối hợp với công ty cổ phần IIG Việt Nam tổ chức thi thi TOEFL-ITP tại trường

Page 4/4 <1234>