Đăng kí thi TOEFL-ITP

Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 16 tháng 04 năm 2017

Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 16 tháng 04 năm 2017

10/03/2017 16:10

9/3

Thông báo Kế hoạch và danh sách phòng thi TOEFL ITP ngày 20 tháng 02 năm 2017

Thông báo Kế hoạch và danh sách phòng thi TOEFL ITP ngày 20 tháng 02 năm 2017

17/02/2017 16:02

17/2

Thông báo Kế hoạch và danh sách phòng thi TOEFL ITP ngày 20 tháng 02 năm 2017

Thông báo Kế hoạch và danh sách phòng thi TOEFL ITP ngày 20 tháng 02 năm 2017

17/02/2017 16:02

17/2

Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP trong tháng 1 do IIG tổ chức

Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP trong tháng 1 do IIG tổ chức

26/12/2016 11:02

26/12

Lịch thi TOEFL-ITP ngày 26/12/2016

Lịch thi TOEFL-ITP ngày 26/12/2016

23/12/2016 15:15

23/12

Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP ngày 26 tháng 12 năm 2016

Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP ngày 26 tháng 12 năm 2016

12/12/2016 16:54

12/12

Thông báo Kế hoạch thi TOEFL ITP ngày 12 tháng 12 năm 2016

Thông báo Kế hoạch thi TOEFL ITP ngày 12 tháng 12 năm 2016

09/12/2016 17:57

12/12

Thông báo lịch tổ chức TOEFL-ITP tháng 12/2016

Thông báo lịch tổ chức TOEFL-ITP tháng 12/2016

21/11/2016 14:55

22/11

Thông báo lịch tổ chức TOEFL-ITP tháng 11/2016

Thông báo lịch tổ chức TOEFL-ITP tháng 11/2016

11/11/2016 17:46

11/11

Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP trong tháng 10 do IIG tổ chức

Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP trong tháng 10 do IIG tổ chức

23/09/2016 07:32

TB54

Danh sách dự thị và phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 12-13/09/2016

Danh sách dự thị và phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 12-13/09/2016

09/09/2016 17:13

09/09/2016

Kế hoạch tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP năm 2016-2017

Kế hoạch tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP năm 2016-2017

22/08/2016 08:45

TB so 47

Thông báo về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP đợt thi 12/09/2016

Thông báo về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP đợt thi 12/09/2016

18/08/2016 17:02

TB so 45

Danh sách dự thị và phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 08/08/2016

Danh sách dự thị và phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 08/08/2016

08/08/2016 07:41

TB so 44

Thông báo về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP đợt thi 08/08/2016

Thông báo về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP đợt thi 08/08/2016

26/07/2016 07:21

13/07/2016

Page 2/4 <1234>