Giảng viên CTTT

Giảng viên ngoài trường giảng dạy CTTT

STT họ và tên Học hàm/học vị Nơi công tác Học phần giảng dạy
1 Trần Đại Nghĩa TS Viện Chính sách và Chiến lược - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Môi trường ứng xử và thiết kế 
2 Trương Thanh Tú TS Khoa Hóa học - Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội Hóa học đại cương
3 Lê Thị Thanh Nhàn GS.TS Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên Đại số tuyến tính 
4 Phạm Huy Hoàng TS Viện Công nghệ thông tin, ĐH Bách khoa Hà Nội Giới thiệu về Internet
5 Phùng Quốc Bảo PGS.TS Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Vật lý 1, Vật lý 2, Vật lý 3
6 Phạm Thị Quỳnh TS Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  Ngôn ngữ lập trình bậc cao, Giới thiệu về internet
7 Ngạc An Bang      Vật lý
8 Hoàng Văn Long PGS.TS Trường Đại học Mỏ địa chất Sự phát triển của trái đất và hệ mặt trời 2 
9 Nguyễn Thị Hoa ThS Khoa Quốc tế - ĐHTN Các nguyên tắc giao tiếp 
10 Lê Chí Ngọc     Giải tích 1
11 Đỗ Kim Thu      
12 Trần Thanh Hải PGS.TS Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội Sự phát triển của Trái đất và Hệ mặt trời 2 
13 Lê Kim Long PGS.TS Ban Đào tạo, Đại học Quốc Gia, Hà Nội Hoá học đại cương

Tin mới hơn

Tin cũ hơn