Giảng viên nước ngoài

Danh sách giảng viên nước ngoài

Giảng viên nước ngoài giảng dạy tại CTTT

Giảng viên dạy bộ môn kỹ thuật cơ khí:

STT Họ và tên Quốc  tịch Trường công tác Chuyên ngành

1

Professor Winholt, Robert Hoa Kỳ University of Missouri, Columbia, MO 65211 Professor of Mechanical and Aerospace Engineering

2

Professor Boyko Georgiev Gyurov Hoa Kỳ School of Science and Technology
Georgia Gwinnett College
University System of Georgia
1000 University Center Lane
Lawrenceville, GA 30043
Associate Professor of Mathematics

3

Professor Feng C. Lai Hoa Kỳ School of Aerospace and Mechanical Engineering
University of Oklahoma
Anadarko Presidential Professor

4

Professor Horst Puta Cộng hòa LB Đức Technical University Ilmenau Department of Computer Science and Automation
Dynamics and Simulation of ecological Systems

5

Professor Keith Erickson Hoa Kỳ School of Science and technology, Georgia Gwinnett College, GA 30043, USA Professor of Mathematics

6

Professor Deborah D Chung Hoa Kỳ Department of mechanical and Aerospace Engineering, State University of New York at Buffalo, USA. Engineering Materials
7 Derry Doyle Australia RMIT Materials and Surface Engineering
8 Đỗ Khắc Đức
Australia Curtin University Advanced Control and Mechatronics
Advanced Control Engineering
Navigation and marine control systems

Giảng viên dạy bộ môn kỹ thuật Điện:

STT Họ và tên Quốc  tịch Trường công tác Chuyên ngành

1

Professor Boyko Georgiev Gyurov
Hoa Kỳ School of Science and Technology
Georgia Gwinnett College
University System of Georgia
1000 University Center Lane
Lawrenceville, GA 30043

Associate Professor of Mathematics

2

Professor Keith A. Teague
Hoa Kỳ School of Electrical and Computer Engineering
202 Engineering South
Oklahoma State University

Digital Signal Processing
Digital Processing of Speech Signals
Real Time Digital Signal Processing
Digital Logic Design

3

Professor Horst Puta
Cộng hòa LB Đức Technical University Ilmenau
Department of Computer Science and Automation
Dynamics and Simulation of ecological Systems

Giảng viên giảng dạy tiếng Anh:

STT Họ và tên Quốc  tịch Trường công tác Chuyên ngành

1

Asst.Professor Mendoza Lusreel Delprado, Ms.Louie Philippines Pamanatasan ng Lungsod ng Maynila, Gen. Luna St. Intramuros, Manila, Philppines.
Philology of english
2 Dr.James Richard Murphy
Australia RMIT
 
3 Erick James Paschal
  RMIT
 
4 John Francis Farrington   Trung tâm Anh ngữ Cleverlearn
 
5 Nat Rolls Gordow   Trung tâm Anh ngữ Cleverlearn
 

Giảng viên nước ngoài tham quan trường:

STT Họ và tên Trường công tác Chuyên ngành

1

Professor Didier Vidal University Pierre et Marie Curie

 

Giảng viên làm các chuyên môn khác:

STT Họ và tên Học vị Quốc tịch Trường công tác Nội dung công tác

1

Elbert Marsh
 Giáo sư
 Hoa Kỳ
Đại Học Bang New York tại Buffalo, Hoa Kỳ
 Giảng dạy CTT
2 Robert C. Wetherhold Đại Học Bang New York tại Buffalo, Hoa Kỳ Quan lý tại trường đối tác
3 Cele Blair Đại học Georgia Gwinnett Làm thủ tục tiếp nhận giảng viên của nhà trường
4 Barbara A. Clark Đại học Stalen Island, Hoa Kỳ

- Đào tạo tiếng Anh

- Phối hợp đào tạo tiếng Anh

5 Deborah Vex Đại học Stalen Island, Hoa Kỳ
6 Christopher Albert Reichl Đại học Haiwaii - Giảng dạy
7 Joseph Mook Đại Học Bang New York tại Buffalo, Hoa Kỳ - Phát triển chương trình và giảng dạy
8 Deborah  Đại học bang Oklahoma, Hoa Kỳ - Tổ chức tiếp nhận cán bộ chủ chốt sang học tiếng Anh
9 Peter Schaff Giáo sư Cộng hòa LB Đức Trường đại học Kỹ thuật ILMENAU - Giảng dạy CTTT và tiếp nhận đào tạo Thạc sỹ cho sinh viên CTTT sau ĐH
10 Kai-Uwe Sattler
11 Frank March
12 LEE, Jung Hee Giáo sư Hàn Quốc Trường Đại Học Quốc gia KyungPook Triển khai trao đổi giảng viên và sinh viên, trao đổi SV để lấy bằng tại Hàn Quốc
13 SHIN, Jang Kyoo
14 HA, Yeong Ho
15 LEE, Dongik
16 KIM, Hwang Soo
17 JUNG, Hyung Kyo
18 LEE, In Heui
19 KONG, Mi Hwa
20 Duangrudee Kositgittiwong
Tiến sỹ Thái Lan King Mongkut's University of Technology Thonburi Bàn việc ký cam kết trao đổi Credit giữa hai nhà trường
21 PensriMaungchum
22 Chanchai Charanvatnakit
23 Parichart Kreaktarvuth
24 Ratchada Sopakayang Ubon Ratchathani University
Tham quan trường và tham dự hội thảo khoa học
25

Prachasanti ThaiYasuit

26 Bongkoj Sookanan
27 Chakkrit Umpuch
28 Chuang Chien Chiu Giáo sư Đài Loan
Đại học Feng Chia, Đài Loan
Cấp học bổng cho giảng viên, sinh viên
29 Chyi Ren Dow
30 Chou Tien Yin
31 Liu Pei
32 Hoang Thanh Van Học viên
33 Hsu, Wen-Yu Giảng viên Học viên Vân Tảo Giảng viên tiếng Trung nâng cao cho CT 2+2
34 Jaica Predilla BeBit Sinh viên
Phippines   Sang học CTTT K48
35 Sharlene Ibarrola Bunganay
36 Maria Julieza P. Oliveros
37 Zyra Laurel Manalo Khrystyn
38 Erick William G. Manalastars
39 R. Khayat Lhorraine

Tin mới hơn

Tin cũ hơn