Trình độ tiếng Anh của sinh viên

Tiêu chuẩn tiếng Anh cho sinh viên

- Sinh viên hệ đại học chính quy dài hạn, liên thông ( các khóa tuyển sinh từ năm 2013 trở về trước) trừ sinh viên diện cử tuyển bắt buộc phải đạt chuẩn tiếng Anh dưới để xét tốt nghiệp.

  + Xét tốt nghiệp từ 1/1/2015: Toefl - ITP 390 trở lên.

  + Xét tốt nghiệp 2016 Toefl - ITP 400 trở lên.

  + Xét tốt nghiệp 2017 Toefl - ITP 410 trở lên.

  + Xét tốt nghiệp 2018 Toefl - ITP 420 trở lên.

  + Xét tốt nghiệp 2019 Toefl - ITP 430 trở lên.

Lưu ý: đối với sinh viên khoa Quốc tế phải đạt chuẩn tiếng anh Toefl - ITP 500 trở lên

Tin mới hơn

Tin cũ hơn