Tư vấn du học

Giới thiệu

Với tinh thần làm việc hết mình ở mọi nơi, mọi lúc, công hiến hết mình vì sự nghiệp đào tào, trồng người góp xây dựng đất nước và được cụ thể hóa trong những việc làm hằng ngày:

 + Tôn trọng và tuân theo pháp luật Việt Nam và nước sinh viên đến du học, phổ biến cho học viên các qui định, yêu cầu có liên quan.

 + Làm việc có trách nhiêm vì quyền lợi và nguyện vọng của khách hàng,học viên, đối tác.

 + Luôn hỗ trợ sinh viên tối đa để đạt nguyện vọng du học, học tập.

 + Thông tin rõ ràng về đối tác, đất nước, pháp luật, học phí, các chi phí đi kèm khi đi du học.

 + Hợp tác thân thiện.

 + Nỗ lực góp phần xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam và quốc tế.

 + Luôn quan tâm, tham hỏi, nắm bắt thông tin của học viên từ khi đi du học đến khi kết thúc.

- Chung cấp thông tin về các khóa học, tìm trường phù hợp cho sinh viên học thạc sỹ, tiến sỹ.

- Hoàn thành các thủ tục cần thiệt cho sinh viên nhập học.

- Tư vấn hỗ trợ thông tin rõ ràng về nơi sinh viên và gia đình trong suốt thời gian tại nước ngoài.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn