Giảng viên Khoa Quốc tế

Danh sách giảng viên đang giảng dạy tại khoa quốc tế

BỘ MÔN: KỸ THUẬT CƠ KHÍ GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH KHOA QUỐC TẾ.

I. Giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm công tác tại trường

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 NGƯT.PGS.TS. Phan Quang Thế Hiệu trưởng, Trưởng khoa Quốc tế 1979, ĐH Cơ Điện Bắc Thái, Việt Nam 1997, ĐH Bách khoa Melbourne, Úc 2003, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam Thành thạo tiếng Anh ĐH Bách khoa Swinburne-Australia 1 năm (1997). - ĐH Kỹ thuật Suranaree – Thái lan: 5 tháng (2001, 2003).
2 GV.TS. Nguyễn Thị Quốc Dung Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức, Trưởng bộ môn 1990, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam 1997, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam TOEFL-ITP 533 Tập huấn PPGD Đại học Bang New York, UB-USA, 3 tháng, 2013
3 GV.ThS. Phan Thị Thu Hà Giảng viên 2007, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam 2012, Đại học Bang Missouri, Hoa kỳ.   Thành thạo tiếng Anh  
4 GV.ThS. Vũ Quốc Việt Giám đốc trung tâm sáng tạo sản phẩm 2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN, Việt Nam 2013, ĐH Wollongong, Úc   Thành thạo tiếng Anh Đại học Bang New York, USA, 3 tháng.
5 GV.ThS. Lê Văn Nhất Giảng viên 2010, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN, Việt Nam 2014, National Taiwan University of Science and Technology   Thành thạo tiếng Anh  
6 GV.KS. Phan Thị Phương Thảo Giảng viên 2013, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN, Việt Nam     TOEFL- IBT 83 - Thụy sỹ 1 năm. -Tập huấn PPGD Đại học Bang New York, UB-USA, 5 tháng, 2013
7 GV.KS. Nguyễn Hồng Quân Giảng viên 2012, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN, Việt Nam     TOEFL-IBT 85 Tập huấn PPGD Đại học Bang New York, UB-USA, 5 tháng, 2013 - Austria 6 tháng.
8 PGS.TS. Nguyễn Văn Dự Giảng viên kiêm nhiệm đã được xếp thứ tự tại Bộ môn Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Khoa Sư phạm Kỹ thuật.

II. Giảng viên kiêm nhiệm và thỉnh giảng công tác, học tập ngoài trường giảng dạy không thường xuyên

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 GS.GV.TS. Đỗ Khắc Đức Giảng viên thỉnh giảng 1991, ĐH Công nghiệp TN, Việt Nam 1999, ĐH Wollongong, Úc 2003, ĐH Tây Úc Thành thạo tiếng Anh  
2 GV.ThS. Đào Duy Sơn Giảng viên 2004, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2010, ĐH Nam Úc Đang học NCS tại ĐH Nam Úc Thành thạo tiếng Anh  

III. Giảng viên của trường đang học tập tại nước ngoài không về trường giảng dạy trong thời gian học

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 GV.ThS. Vũ Thị Liên Giảng viên 2004, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2011, Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan Đang học NCS TS tại ĐH Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan TOEFL-ITP 603, Thành thạo tiếng Anh Tập huấn PPGD Đại học Bang New York, UB-USA, 4 tháng,2012, 2013
2 GV.KS. Hoàng Tiến Đạt Giảng viên 2010, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam Đang học ThS tại ĐH Giao thông, Đài Loan   TOEFL-ITP 523 Tập huấn PPGD Đại học Bang New York UB-USA, 2 tháng, 2013

BỘ MÔN: KỸ THUẬT ĐIỆN GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH KHOA QUỐC TẾ.

I. Giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm công tác tại trường

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 GV.TS. Nguyễn Duy Cương Trưởng Khoa Điện tử,Trưởng Bộ môn 1984, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN, Việt Nam 2001, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN, Việt Nam 2008, ĐH Twent, Hà Lan Thành thạo tiếng Anh Tập huấn PPGD Đại học Oklahoma OSU-USA, 2 tháng, 2014.Tập huấn PPGD Đại học Bang New York, UB-USA, 2 tháng, 2009
2 GV.ThS. Nguyễn Tiến Hưng Phó trưởng Khoa Quốc tế 1991, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN, Việt Nam 1997, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN, Việt Nam Đang học NCS TS tại Đại học Delft, Hà Lan. Thành thạo tiếng Anh - ĐH Kỹ thuật Suranaree-Thái Lan: 1 tháng (2003); - ĐH Dresden-Đức: 3 tháng (2006-2007)
3 GV.TS. Nguyễn Minh Ý Phó Trưởng khoa Quốc tế 2006, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam 2009, Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc, Việt Nam 2013, Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc Thành thạo tiếng Anh Tập huấn PPGD Đại học Oklahoma OSU-USA, 3 tháng, 2014
4 GV.TS. Nguyễn Hoài Nam Giảng viên 2002, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam 2005, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam 2013, ĐH Oklahoma, Hoa Kỳ Thành thạo tiếng Anh
5 GV.ThS. Vũ Ngọc Huy Phó trưởng bộ môn 2005, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN, Việt Nam 2010, ĐH Nam Úc, Úc
Thành thạo tiếng Anh ĐH Oklahoma, USA: 2 tháng
6 GV.KS. Trần Quế Sơn Giảng viên 2010, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN, Việt Nam Đang học ThS tại ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN, Việt Nam
TOEFL ITP 527 Tập huấn PPGD Đại học Oklahoma OSU-USA, 2 tháng, 2012
7 GV.ThS. Nguyễn Văn Thảo Giảng viên 2011, Đại học UCLV, Cu Ba 2012, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN, Việt Nam
TOEFL-ITP 527 Tập huấn PPGD Đại học Oklahoma OSU-USA, 2 tháng, 2013
8 GV.KS. Nguyễn Văn Lanh Giảng viên 2011, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN, Việt Nam

TOEFL ITP 500
9 GV.KS. Trần Mạnh Tuấn Giảng viên 2011, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN, Việt Nam

TOEFL ITP 537
10 GV.KS. Nguyễn Huy Toán Giảng viên 2012, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN, Việt Nam

TOEFL ITP 507 Tập huấn PPGD Đại học Oklahoma OSU-USA 2 tháng, 2013
11 GV.KS. Phạm Ngọc Thăng Giảng viên 2012, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN, Việt Nam

TOEFL ITP 537

II. Giảng viên kiêm nhiệm và thỉnh giảng công tác, học tập ngoài trường giảng dạy không thường xuyên

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 GV.TS. Nguyễn Đức Thăng Giảng viên thỉnh giảng 1996, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN, Việt Nam ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN, Việt Nam Vương Quốc Anh Thành thạo tiếng Anh

BỘ MÔN: TOÁN LÝ GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH KHOA QUỐC TẾ.

Giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm công tác tại trường

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 GV.ThS. Đinh Văn Tiệp  Giảng viên cơ hữu 2009,  ĐH Sư Phạm I Hà Nội, Việt Nam 2012, Strasbourg, Pháp
TOEFL ITP 550
2 GV.ThS. Trần Thị Huê Trưởng bộ môn; Giảng viên cơ hữu 2003, ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc Gia Hà Nội, Việt Nam 2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
TOEFL ITP 517
3 GV.ThS. Ngô Trọng Hải  Giảng viên kiêm nhiệm 2007, ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc Gia Hà Nội, Việt Nam 2010, ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc Gia Hà Nội, Việt Nam
TOEFL ITP 553
4 GV.ThS. Nguyễn Minh Trang  Giảng viên cơ hữu 2004, ĐH Sư Phạm Thái Nguyên, Việt Nam 2008, ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc Gia Hà Nội, Việt Nam
TOEFL ITP 573
5 GV.ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy Phó Trưởng bộ môn 2008, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam 2012, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam
TOEFL-ITP 527

BỘ MÔN: NGOẠI NGỮ KHOA QUỐC TẾ.

I. Giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm công tác tại trường

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 GV.ThS. Hoàng Thị Thắm Phó Trưởng Khoa, Trưởng bộ môn Ngoại Ngữ 1991, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội, Việt Nam. 1996, ĐH Hà Nội, Việt Nam 2008, ĐH Hà Nội, Việt Nam
TOEFL ITP 590 Tập huấn PPGD Đại học Staten Island, CNUY-USA, 2 tháng, 2013
2 GV.CN. Đinh Thị Hồng Thương  Giảng viên 2012, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

TOEFL ITP 607 ,IELTS 6.5
3 GV.ThS. Nguyễn Thị Thương Huyền  Giảng viên 2007, ĐH Sư phạm Thái Nguyên, Việt Nam 2012, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội, Việt Nam
TOEFL ITP 573
4 GV.ThS. Nguyễn Hương Lý  Giảng viên 2005, ĐH Sư phạm Thái Nguyên, Việt Nam 2013, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội, Việt Nam
TOEFL ITP 573
5 GV.ThS. Ngô Thị Thanh Huệ Giảng viên 2006, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 2012, Southern Luzon State Uni, Philippines
TOEFL ITP 583
6 GV.ThS. Nguyễn Thị Ánh Hồng P. Trưởng bộ môn; Giám đốc trung tâm tư vấn tiếng Anh 2000, Đại học Sư Phạm Thái Nguyên, Việt Nam 2007, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội, Việt Nam
TOEFL ITP 577 Tập huấn PPGD Đại học Staten Island, CNUY-USA, 2 tháng, 2013
7 GV.CN. Phạm Ngọc Duy Giảng viên 2007, ĐH Sư Phạm Thái Nguyên, Việt Nam Đang học ThS tại ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội, Việt Nam
TOEFL ITP 573
8 GV.ThS. Phùng Thị Thu Hà Giảng viên 1996, Đại học Sư phạm Thái Nguyên,  Việt Nam 2007, Đại học Hà Nội, Việt Nam Đang học NCS tại ĐH Tổng hợp Batangas, Philippines TOEFL ITP 557
9 GV.ThS. Hoàng Thị Thu  Giảng viên 2005, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 2011, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội, Việt Nam
TOEFL ITP 557
10 GV.ThS. Vì Thị Phương Thảo  Giảng viên 2002, Đại học Sư Phạm Thái Nguyên, Việt Nam, 2008, ĐH Hà nội, Việt Nam
TOEFL ITP 557
11 GV.ThS. Nguyễn Thị Thu Linh  Giảng viên 2002, Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc Gia, Việt Nam 2009, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội, Việt Nam
TOEFL ITP 560
12 GV.ThS. Dương Thị Thảo  Giảng viên 2008, Đại học: ĐHSP Thái Nguyên, Việt Nam 2013, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội, Việt Nam
TOEFL ITP 533
13 GV.CN. Nguyễn Thị Phương Thảo Giảng viên 2003,  ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội, Việt Nam Đang học ThS tại ĐH Tổng hợp Southern Luzon, Philippines
TOEFL ITP 523
14 GV.ThS. Hoàng Hương Ly  Giảng viên 2004, Đại học SP Thái Nguyên, Việt Nam 2009, ĐH La Trobe Uni. Australia Đang học NCS tại ĐH Tổng hợp Batangas, Philippines TOEFL ITP 513
15 GV.CN. Hoàng Thị Thêm  Giảng viên 2007, ĐH Tây Nguyên, Việt Nam Đang học ThS tại ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội, Việt Nam
TOEFL ITP 550
16 GV.CN. Phạm Ái Linh  Giảng viên 2002, ĐH Hà Nội Việt Nam Đang học ThS tại ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội, Việt Nam
TOEFL ITP 573
17 GV.CN. Tống Thị Hồng Hạnh Giảng viên 2012, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội, Việt Nam. -2012, Khoa Luật, ĐH Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

TOEFL-ITP 520
18 GV.CN. Nguyễn Thị Xuân Thu Giảng viên 2008, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam Đang học ThS tại ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội, Việt Nam
TOEFL ITP 550
19 GVKN.ThS. Phạm Thị Phương Giảng viên kiêm nhiệm đã được xếp thứ tự tại Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên.
20 GVKN.ThS. Bùi Minh Phượng Giảng viên kiêm nhiệm đã được xếp thứ tự tại Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế, Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên.
21 GVKN.ThS. Nguyễn Thu Hương Giảng viên kiêm nhiệm đã được xếp thứ tự tại Văn phòng Khoa, Khoa Quốc tế.

II. Giảng viên kiêm nhiệm và thỉnh giảng công tác, học tập ngoài trường giảng dạy không thường xuyên

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 TS. Dương Đức Minh Giảng viên ngoài trường 2001, Đại học sư phạm Thái Nguyên, Việt Nam 2008, Đại học Damarla, Thụy Điển 2012, Đại học Suranaree, Thái Lan Thành thạo tiếng Anh

III. Giảng viên của trường đang học tập tại nước ngoài không về trường giảng dạy trong thời gian học

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 GV.CN. Nguyễn Thị Kim Thương  Giảng viên 2007, Đại học Sư Phạm Thái Nguyên, Việt Nam Đang học ThS tại ĐH Bang Oklahoma, Hoa Kỳ
Thành thạo tiếng Anh
   
   

Tin mới hơn

Tin cũ hơn