Thông báo

Thông báo kế hoạch học bù ngày nghỉ lễ 30/4-1/5

Thực hiện lịch nghỉ lễ các ngày Giỗ tổ Hùng Vương (Thứ năm, ngày 06/04, tuần học 31), ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế lao động 30/4-1/5 (Thứ hai tới thứ ba, ngày 01-02/05/2017, tuần học 35), Trung tâm Hợp tác đào tạo Quốc tế thông báo tới Khoa Quốc tế và sinh viên Chương trình tiên tiến thực hiện lịch dạy bù/ học bù. Cụ thể như sau:

1 Thứ năm, 06/04/2017 sẽ học bù vào ngày Chủ nhật, 09/04/2017
2 Thứ hai, 01/05/2017 sẽ học bù vào ngày Chủ nhật, 07/05/2017
3 Thứ ba, 02/05/2017 sẽ học bù vào ngày Chủ nhật, 14/05/2017

Đề nghị các em sinh viên CTTT thực hiện nghiêm túc theo thông báo này.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn