Điểm TOEFL - ITP

Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 10/05/2015