Lịch thi

Lịch học và danh sách các lớp tiếng Anh của sinh viên K50AP

Lớp TOEFL-ITP 500A1 cho sinh viên:

Lớp TOEFL-ITP 450 cho sinh viên: