Khoa học công nghệ

Hội thảo khoa học 2014 - Khoa Quốc tế, Đại học Kỹ thuật Công nhiệp Thái Nguyên

Đăng ngày: 20-08-2014

Nhân dịp ngày thành lập trường, Khoa Quốc tế chủ trì buổi hội thảo Khoa học "Engineering for the Development of Vietnam"

Thông tin chi tiết

Ngày và Giờ 19/08/2014 07:00
Địa điểm Hội trường lớn - ĐH KTCN Thái Nguyên
Loại sự kiện Khoa học công nghệ

Sự kiện khác